ZESPÓŁ

Poznaj nas!

dr Barbara Rusinek

Specjalista medycyny rodzinnej

Lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Aktualnie związana również z lubelską uczelnią w charakterze dydaktyka oraz jako doktorantka w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z chorobami dzieci oraz szczepieniami. Jak sama mówi o sobie: „Praca z pacjentem oraz możliwość niesienia pomocy daje jej ogromną satysfakcję." Systematycznie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą w celu zdobywania coraz szerszej wiedzy w różnych dziedzinach medycyny. Biegle posługuje się językiem angielskim.